fbpx

Minstelønn satser fra 01. Desember 2018

I Norge er det innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge

Minstelønnssatser gjelder for følgende næringer:

 • Byggeplasser
 • Skips- og verftsindustrien
 • Jordbruk og gartneri
 • Renhold
 • Fiskeindustribedrifter
 • Elektro
 • Godstransport på vei
 • Persontransport med turbil

Satsene gjelder fra 1. desember 2018.


BYGG

Minstelønn per time:

 • For fagarbeider: 203,80 kroner
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 183,10 kroner
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 191,00 kroner
 • For arbeidstakere under 18 år: 122,90 kroner

Overtidstillegg

Tariffavtalens bestemmelser om overtid er ikke allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen.

Arbeidstøy

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.


RENHOLD

Minstelønn per time

 • Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 181,43 kroner.
 • Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 133,39 kroner.

Overtid/tillegg

For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

Arbeidstøy

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.


Alle satser for alle næringer finner du her Arbeidstilsynet

 

Send forespørsel

Ta kontakt