fbpx

Nye regler for diett og overnatting 2018

I 2018 er det nye regler og satser for diett på dagsreise og overnatting.

Mange er nok ikke klar over hvordan dette påvirker selskapet og en selv personlig.

For firmaer resulterer de nye satsene og reglene i at de må betale mer arbeidsgiveravgift og innberetningen blir en annen enn det den var før nyttår.

Det er viktig for arbeidsgiver å informere arbeidstaker om endringene som skjer og hvordan dette påvirker arbeidstakeren.

De nye satsene og reglene generer mer skatt og lønnsmottaker mottar lavere utbetaling, og kan ende opp med å være i feil skatteklasse.
Det må skrives nye avtaler hvis man ønsker å endre satsen.

Det er veldig vage retningslinjer fra Skattedirektoratet, så Regnskap Norge anbefaler at arbeidsgiver skriver ned vurderinger som er gjort hvis arbeidstaker allikevel skulle få skattefri diett.

Diett på dagsreise
Dette er noe vilkår for å få dekket diett:

  • Arbeidstaker er på yrkesreiser. Yrkesreiser – er en reise til og fra og mellom arbeidssteder, som ikke er faste arbeidsteder.
  • Utbetaling må være innenfor satser og etter gyldig reiseregning utfylt av arbeidstaker.
  • Reisen må vare mer enn 6 timer og være minst 15 km fra reisens utgangspunkt.
  • Reisen må ikke være en del av normal arbeidssituasjon, slik som sjåfører, snekkere, lastebilsjåfører, selgere etc., og dersom i stillingsinstruks står at “arbeidet innebærer reisevirksomhet”.

Disse gruppene blir ikke ansett å ha merkostnader til kost.
Det er forventet at disse yrkesgruppene skal kunne planlegge dagene sine og derfor skal kunne ta med seg matpakke eller spise i kantiner på lik linje som de som har fast arbeidssted.
Dette innebærer, for veldig mange, at maten dere kjøper er skattepliktig fra 1. krone.

Diett ved overnatting
Det er nye regler om diettsatser ved overnatting også.
Statens satser er ikke fullt ut skattefritt lenger.

Vi har gode løsninger på dette og vi vil guide deg og din bedrift effektivt og trygt gjennom de nye satsene og reglene!

Send forespørsel

Ta kontakt